Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ), långsiktig investerargrupp förvärvar samtliga konverterade aktier av L1 Capital

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalen som publicerades 5 november 2018 och 22 januari 2019.  

Antalet konvertibler som konverterades den 6 maj 2019 var 48 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den tredje tranchen för framtida omvandling är 0 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den fjärde tranchen för framtida omvandling är 45. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 38 526 803. Genom konverteringen, och när den har registrerats hos Bolagsverket, kommer antalet aktier och antalet röster att öka med 954 274. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen och när dessa har registrerats hos Bolagsverket blir 39 481 077.

Konverteringspriset blir per 5,03 SEK aktie och nominellt belopp (konverteringssumman) blir 4 800 000 SEK.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på BrainCools hemsida:

http://www.braincool.se/nyemission/

BrainCool har i samband med denna konvertering förmedlat en transaktion där samtliga 954 274 konverterade aktier förvärvas av en långsiktig investerargrupp. Transaktionen har genomförts utanför börsen.  

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar;

-          BrainCool har samarbetat väl med L1/ESGO som ej har konverterat under en längre period medan BrainCool har sammansatt investerargruppen som förvärvat samtliga konverterade aktier, med avsikt att inneha aktierna en längre tid.

-          BrainCool har förmedlat affären och vi har haft stort intresse från ytterligare långsiktiga investerare som önskat delta i transaktionen, vilka vi har tackat nej till på grund av transaktionens omfattning. BrainCool har goda möjligheter att förmedla en liknande transaktion eller lösa de 45 sista utestående konvertiblerna, vilket vi anser ger ett ökat aktieägarvärde. BrainCool avser inte utnyttja finansieringsmodellen mer.  

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar