• news.cision.com/
  • BrainCool/
  • RhinoChill™ erhåller marknadsgodkännande i Vietnam samt order på RhinoChill™ och BrainCool™ System levererade till slutkunder

RhinoChill™ erhåller marknadsgodkännande i Vietnam samt order på RhinoChill™ och BrainCool™ System levererade till slutkunder

Report this content

BrainCool AB (publ) har nu även erhållit regulatoriskt marknadsgodkännande för RhinoChill™ i Vietnam. Under det andra kvartalet erhölls marknadsgodkännande för BrainCool™ System i landet.

I början av året tecknades ett samarbetsavtal med en distributör i Vietnam - Vietnam Medical Equipment Corporation (Vinamed) för marknadsföring och försäljning av BrainCool™ System och RhinoChill™. I samband med avtalet erhöll BrainCool™ en order på sex BrainCool™ System och tio RhinoChill™ System med ett ordervärde på 1,5 mkr.

BrainCool levererade ett BrainCool™ System under det andra kvartalet, och under juli ytterrligare ett BrainCool™ System samt två RhinocChill™ som nu är sålda till slutkund.

VD Martin Waleij kommenterar;

-        Vi har fått en mycket bra start i Vietnam med snabba godkännandeprocesser och även leveranser till två sjukhus som slutkunder vilket bådar gott inför framtiden. För en långsiktig lönsamhet är det viktigt att vår partner snabbt etablerar produkten på marknaden samt erbjuder god service och support. Det har hittills utfallit väl. Den 11 september 2019 kommer produkterna lanseras officiellt vid ett vetenskapligt möte i Ho Chi Min City (VSEM - Vietnamese Society of Emergency Medicine) där även ett antal internationella opinionsledare med erfarenhet från BrainCools produkter kommer att medverka.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar