Se PolarCools bolagspresentation från Aktiedagen Göteborg

Den 24 september presenterade PolarCools VD Iman Ziai och Business Development Director Joan Travessét bolaget på Aktiedagen i Göteborg.

Se presentation via följande länk: https://youtu.be/8Eb118VNNK0

Bolaget presenteras även vid Aktiedagen Malmö 26 september kl 10.50 – 11.20

Plats: Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö 

https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-malmo-1

Presentationerna kan även följas live via webben www.aktiespararna.se/tv/live och on demand på www.aktiespararna.se/tv/evenemang.

I början av oktober publicerar bolaget ett investeringsmemorandum. Memorandumet kommer finnas för nedladdning via PolarCools hemsida som lanseras i slutet av september.   

Om PolarCool

Verksamheten inom idrottsmedicin i BrainCool AB (publ) har sedan 2017 bedrivits i det helägda dotterbolaget PolarCool AB (publ). BrainCool kommunicerade 2016 att verksamheten inom idrottsmedicin ska delas ut till aktieägarna, och tidigare under 2018 meddelades att bolaget erhålllit ett positivt förhandsbesked från Skatterättsnämnden avseende en skattefri utdelning enligt lex Asea reglerna. BrainCool har i egen regi drivit processen för en lex Asea-utdelning.

PolarCool är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund.  

r mer information

Iman Ziai – CFO BrainCool & CEO PolarCool
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-post: iman.ziai@braincool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund.

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar