Sista dag för handel inklusive rätt till TO1 2017-2020

Den 15 december 2017 är avstämningsdag i Euroclear för rätten att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 2017-2020. Detta innebär att sista dagen för handel i BrainCools aktie inklusive rätt till teckningsoptionerna är 13 december. Första dag aktien handlas exklusive rätt att erhålla TO1 är den 14 december.

Teckningsoptionerna beräknas upptas till handel på AktieTorget den 20 december, under ISIN-kod SE0010713834. BrainCool delar ut teckningsoptionerna till sina aktieägare för att minimera utspädning i och med den finansieringslösning som offentliggjordes 23 november 2017.

Villkoren för teckningsoptionerna finns publicerade på BrainCools hemsida:

http://www.braincool.se/investor-relations-2/ 

r mer information  

Martin Waleij - VD                                                         
+46 - 733 -93 70 76                                                                              
E-post: martin.waleij@braincool.se                                   

Om BrainCool AB (publ) 

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management.

BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på AktieTorget. 

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2017.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar