Svensk översättning av pm från den 18 /11  - Statistiskt signifikanta resultat med RhinoChill™ i en klinisk studie med 858 patienter drabbade av hjärtstopp utanför sjukhus

Nedanstående information publicerades i sin helhet i ett pressmeddelande på engelska, den 18 november 2019.

https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-artikel?id=54219

Två kommande publikationer som visar statistiskt signifikanta resultat med produkten RhinoChill™, presenterades vid American Heart Association mötet den 16 november 2019.

Analysen av patientdatabaserna inkluderar 858 patienter från Prince och Princess studien och utvärderar effekten av prehospital kylning hos hjärtstoppspatienter.

I studien ingår hjärtstopp som skett utanför sjukhus, för tillstånd som både går att defibrillera (initial chockerbar rytm, VF/VTpatienter) och tillstånd som inte går att defibrillera (icke initial chockerbar rytm. asystol eller pulslös elektrisk aktivitet).

Bland patienter med initial chockerbar rytm var resultaten statistiskt signifikanta (p-värde = 0,027) med en överlevnad på 36,4 % i interventionsgruppen (kylning med RhinoChill ™ i ambulans). I kontrollgruppen var överlevnaden 25,6% (endast kylning på intensivvårdsavdelningen/IVA).

Patientgruppen med icke initial chockerbar rytm är svårstuderad och har mycket hög dödlighet, där ett stort antal patienter dör redan innan ankomst till sjukhus, vilket även var fallet i denna studie. Däremot visar en annan studie (HYPERION), presenterad på kongressen (se PM den 18 november https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets-artikel/?id=54194&publisher=370 ) signifikanta resultat även i denna patientgrupp, baserad på patienter som överlevt till sjukhus, vilket visar att kylbehandling har effekt även i denna svåra patientgrupp.

VD Martin Waleij kommenterar

-          Vi avvaktar nu publikationerna för dessa två studier med RhinoChill™. De tydliga signifikanta resultaten presenterades under helgens American Heart möte och kommer att publiceras i ansedda tidskrifter.Vi förväntar oss att de signifikanta resultaten i dessa studier inklusive HYPERION, kommer att påverka internationella riktlinjer inom området. Tiden är alltså avgörande; ju tidigare kylningen sätts in desto bättre resultat. Tidig kylning med RhinoChill™ i ambulansen och fortsatt kylbehandling med BrainCool™ System på avdelningen, har visat sig vara en effektiv kombination. Denna kombinationsbehandling är unik för BrainCool.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar