Villkorsändring i BrainCools teckningsoptioner av serie TO1, TO2 och TO3

Den 4 februari 2019 offentliggjorde BrainCool att bolaget genomfört en riktad nyemission omfattande 750 000 aktier till kursen 7 SEK per aktie. Som en följd av att de nya aktierna registrerades hos Bolagsverket skedde en ändring av villkoren i teckningsoptionerna av serie TO1, TO2 och TO3, vilket framgår villkorens §8 avsnitt 1.1 sektion 11. Ändringen omfattar lösenpriset för samtliga tre serier som numera uppgår till 7 kr. I övrigt sker inga förändringar i villkoren. Lösenpriserna för de tre serierna uppgick tidigare till:

TO1 13,93 kr

TO2   8,26 kr

TO3   8,35 kr

BrainCools CFO, Iman Ziai, kommenterar;

-          Villkorsändringen medför dels att optionsinnehavarna numera besitter optioner med ett lägre lösenpris än priset vid utgivningstidpunkten, dels att BrainCool inom de närmaste tre åren med högre sannolikhet än tidigare kan tillföras 23 MSEK.

-          Noterbart är att European Select Growth Opportunities Fund informerade BrainCool om att de hade sålt de flesta av teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 som de erhöll i samband med konvertiblernas första och andra trancher, vilket innebär att förändringen av villkoren huvudsakligen gynnar bolagets aktieägare som erhöll teckningsoptioner samt de som köpt teckningsoptioner via handelsplats.

-           

Villkoren för teckningsoptionerna finns publicerade på BrainCools hemsida:

http://www.braincool.se/nyemission

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar