• news.cision.com/
  • BrainCool/
  • Ytterligare information om erhållit EU-bidrag om 3 miljoner EUR (med hänvisning till pressmeddelande den 17 april 2020)

Ytterligare information om erhållit EU-bidrag om 3 miljoner EUR (med hänvisning till pressmeddelande den 17 april 2020)

Report this content

Enligt pressmeddelande den 17 april, har BrainCool erhållit ett prestigefullt EU-bidrag på tre miljoner euro för att kommersialisera kombinationen RhinoChill™ och BrainCool™ System. Målet är att etablera BrainCell på marknaden för kylning av patienter som drabbats av hjärtstopp och stroke. Bidraget ligger inom ramen för EU:s program Horizon/EC Pilot. BrainCell är klassificerat på en teknisk färdighetsnivå om 7/8 på en skala 1-9 (referens 1) vilket innebär projektet är långt gånget och att det betraktas som ett kommersialiseringsprojekt med god potential.

Avtalsprocessen med EU har inletts och den beräknas avslutas i maj 2020 med en utbetalning av hela bidraget i maj eller juni. Projektet löper över en tvåårsperiod. Den tyska marknaden, som är den avgjort största i Europa för medicinsk utrustning, kommer initialt att prioriteras i etableringen av BrainCell för att därefter åtföljas av andra stora marknader i Europa.

Konceptet BrainCell, som är en kombination RhinoChill och BrainCoolSystem, är utformad som en snabb, effektiv och kontinuerlig behandling för nedkylning av hjärnan på patienter som drabbats av hjärtstopp och stroke. Målet med kylningen är minska risken för hjärnskador.

BrainCool kommer nu med EU:s bidrag att fokusera på ett antal aktiviteter såsom effektiviseringar och långsiktiga kostnadsreduktioner rörande tillverkningsprocessen av RhinoChill och BrainCoolSystem, skala upp produktionskapaciteten samt utöka och stödja kommersiella insatser i första hand i Tyskland.

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar:

  • Bidraget från EU skapar en solid bas för att expandera verksamheten i Tyskland och Europa och det ger ett väsentligt tillskott till finansiering av bolaget. Att vi startar i Tyskland är logiskt givet att landet har 28 000 intensivvårdsavdelningar och att BrainCool har ett nära samarbete inom området med flera tunga tyska aktörer som University Clinic Freiburg och Ignite (referens 2).

I december 2019 presenterades de första kliniska data från studien med nedkylning vid behandling av trombektomi (borttagande av propp efter en stroke). BrainCool planerar nu att tillsammans med de tyska aktörerna att starta ytterligare aktiviteter inom ramen för EU:s bidrag. En andra klinisk studie kring trombektomi ska initieras i samarbete med Freiburg University och Darmstadt clinic (budget 60 000 EUR). Resultaten från studien kommer att kommuniceras till vårdgivare med bistånd från Ignite. Ignite kommer även att utveckla en träningsplattform och genomföra work-shops riktade till neuro-kirurger för utbildning av produkter inom BrainCell koncept samt information om klinisk evidens och data med produkterna (budget 79 000 EUR).

BrainCool som ett utvecklingsintensivt bolag finansieras till viss del av olika stöd och bidrag från olika EU-program och Vinnova. Dessa använder alla olika så kallade TRL (technological readiness level eller teknisk färdighetsnivå) med en skala 1-9. Se även och bifogade tabell.

BrainCool har flera pågående bidragsprogram. Inom ramen för Eurostar drivs två projekt med en TRL 4-6.

  • BrainSave är ett projekt inom stroke som drivs med partners i Finland, Tyskland och Frankrike. BrainCool erhåller här 2,3 mkr de kommande tolv månaderna.
  • CoolHead är ett projekt inom hemvårdsbehandling av patienter med migrän. Projektet drivs tillsammans med Lunds universitet och partners i Norge och Nederländerna. BrainCool erhåller även här 2,3 mkr de kommande tolv månaderna.

BrainCool har också pågående projekt i USA som finansieras med bidrag. Bolaget har tidigare erhåller fyra mkr i bidrag från Vinnova för utveckling av projekt inom onkologi och migrän.

BrainCools produkter kan generellt sett användas för en rad olika applikationer. Tidig kylning med intranasal nedkylning efter ett hjärtstopp förväntas bli inkluderat i de internationella riktlinjerna under 2020 för viktiga patientgrupper som drabbats av hjärtstopp. En ännu större potentiell patientgrupp finns dock inom neurologiska applikationer där hälsovårdskostnader inom stroke beräknas vara €45B I EU.

The BrainCell concept


Referens 1 Definition TRL 


 

Referens 2 IGNITE (Initiative of German Neurointensive Trial Engagement), är en ideel undergrupp av läkare och tyskaintensivvårdskliniker inom DIVI, den tyska neuro intensivvårds och akutmedicin föreningen inriktade på forskning, utbildning och spridning av nya matorder inom området akut strokebehandling. En ännu större potentiell patientgrupp finns dock inom neurologiska applikationer där hälsovårdskostnader inom stroke beräknas vara €45B I EU.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar