Ytterligare order i Tyskland för RhinoChill™ i Freiburg

Report this content

Universitetsjukhuset i Freiburg har beställt ytterligare 10 behandlingar av RhinoChill™ för prehospital behandling av patienter med hjärtstopp. Behandlingen av patienten startar alltså redan i ambulansen och sedan fortsätter behandligen på akut- och intensivvårdsavdelning på sjukhuset.

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar;

-  Denna order är en följd av ordern på St. Josefskrankenhaus, Freiburg, och vi räknar med att under hösten implementera flera system och samordna orders i regionen. Akut- och intensivvården i Freiburg är i gång med att uppdatera sina ”Standard Operating Procedures” (SOP) för hur vården skall genomföras såväl prehospitalt som på sjukhus. Ändrade riktlinjer som nu innebär att patienter behandlas prehospitalt, kommer leda till ökat behov av våra produkter, dels i ambulanser men även på sjukhus/kliniker utanför men även inom universitetssjukhuset.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar