Brandbee: Halvårsrapport 2023

Report this content

VD HAR ORDET 

Hej,

Det känns skönt att komma tillbaka till kontoret efter semestern och kunna konstatera att allt arbete vi gjorde under första halvåret nu börjar falla på plats och att vi från juli kan börja se effekt av vårens besparingspaket. Den emission som genomfördes under sommaren stängdes i juli och finns därför inte med i den här rapporten. Fokus för emissionen var att minska skuldbördan, vilket vi nu gjort. 

Jag är stolt över mina medarbetare som lyckats upprätthålla och utveckla nya samarbeten där vi kan bidra med kombinationen av teknik och marknadsföring. Nu ligger fokus på att öka beläggningen på Brandbee Anegys digitala konsulter ytterligare med nya och befintliga kunder. Under våren har vi även sett ett ökat intresse för mer personlig och lokalt förankrad digital annonsering hos våra kunder runt om i Sverige då fler och fler går över från traditionella medier till det digitala. Det öppnar upp för Brandbees programmatic lösning med riktad lokal displayannonsering på alla stora mediesajter. 

Under första halvåret uppdaterade vi även Brandbees plattform Studentcompetitions.com med ett förbättrat utseende och funktionalitet. Detta  gjordes för att attrahera fler företag och organisationer att nå ut till plattformens över 630 000 medlemmar. Studentcompetitions.com hade innan pandemin en väldigt god lönsamhet och vi ser fram emot att nu kunna komma tillbaka till den nivån igen när världen öppnat sig för globala tävlingar och resor. 

Brandbees EBITDA resultat första halvåret blev -3,8 MSEK (-7,1)  vilket är en förbättring med 46% och på EBIT nivå -8 MSEK (-11,8). Vilket är en förbättring med 32%. Vi kommer se ytterligare förbättringar framåt i takt med att de besparingsåtgärder vi har vidtagit kommer att ge effekt fullt ut. 

* Belopp inom parentes avser första halvåret 2022.

Magnus Clarenbring, vd

FINANSIELL ÖVERSIKT 

Belopp  inom parentes avser motsvarande period föregående år.

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 2 2023

Nettoomsättningen uppgick till 3,5 MSEK (4,1) 
EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -2,0 MSEK (-3,7)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -4,1 SEK (-6,1) 
Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,03) 
*Belopp inom parentes avser kvartal 2 2022. 

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖRSTA HALVÅRET 2023

Nettoomsättningen uppgick till 6,1 MSEK (8,1) 
EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -3,8 MSEK (-7,1)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -8,0 MSEK (-11,8) 
Resultat per aktie uppgick till -0,04  SEK (-0,06) 
*Belopp inom parentes avser första halvåret 2022. 

MODERBOLAGETS  FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 2 2023

Nettoomsättningen uppgick till 0,8 MSEK (0,6) 
Rörelseresultatet uppgick till -0,4 MSEK (-0,8)
Periodens resultat  uppgick till -0,4 SEK (-0,9) 
*Belopp inom parentes avser kvartal 2 2022. 

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖRSTA HALVÅRET 2023

Nettoomsättningen uppgick till 2,1 MSEK (1,3) 
Rörelseresultatet uppgick till -0,3 MSEK (-1,3)
Periodens resultat  uppgick till -0,4 MSEK (-1,9) 
*Belopp inom parentes avser första halvåret 2022. 

Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring. Brandbee hjälper företag att skapa professionell video, specialister som hjälper företag att utveckla strategier för sin digitala marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala medier och mätning. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

Denna information är sådan information som BrandBee Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2023 kl 08.55