BrandBee Holding AB:s riktade emission registrerad hos Bolagsverket

Report this content

Bolagsverket har idag registrerat de två riktade emissioner som den extra bolagsstämman tog beslut om den 12 mars 2021. Varav den ena emissionerna riktade sig till en grupp av totalt 21 investerare  och den andra var likvid för de av CloudRepublic förvärvade bolagen. Registreringen innebär att affären nu är officiellt avslutat.

Antalet aktier i bolaget är nu totalt 1 225 123 850 stycken och aktiekapitalet har ökat till 61 256 192,50 kronor. Aktierna kommer att levereras snarast.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, Styrelseordförande

Telefon: +46 (0)72-439 99 00
ir@brandbee.com
Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.

Prenumerera

Dokument & länkar