Brandbee Holding ingår avsiktsförklaring om förvärv av merparten av CloudRepublics dotterbolag

Report this content

Brandbee Holding förvärvade 27,7 % av rösterna på det NGM listade CloudRepublic AB i december 2020. Under jul- och nyårshelgerna har ledningen för respektive bolag träffats och diskuterat hur bolagen ska arbeta tillsammans framåt för att maximera nyttan för kunder och aktieägare.

Brandbee Holding AB och CloudRepublic AB har därför tecknat en avsiktsförklaring därBrandbee avser förvärva CloudRepublics aktier i dotterbolagen CloudRepublic Anegy Online Marketing AB, CloudRepublic Northside AB, CloudRepublic Falco AB samt CloudRepublic Grab AB. Köpeskillingen är satt till 36 MSEK.

Transaktionen mellan Brandbee och CloudRepublic i korthet:

  • Transaktionen förutsätter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal senast i mars 2021
  • En Due Diligence process kommer att inledas omedelbart
  • Köpeskillingen uppgår till 36 034 316 SEK 
  • Köpeskillingen kommer att erläggas genom en riktad emission till CloudRepublic om  450 428 950 aktier i Brandbee Holding AB
  • Avsikten är att transaktionen ska slutföras senast 31 mars 2021
  • Avsikten är att CloudRepublic AB ska dela ut aktierna i Brandbee till bolagets aktieägare snarast. 
  • I transaktionen ingår verksamhet vilken under de första tre kvartalen 2020  omsatte 16 907 TSEK med ett resultat efter skatt på 1 277 T SEK.  Vid genomförd affär kommer Brandbees omsättning och resultat påverkas positivt från och med andra kvartalet 2021. 
  • Transaktionen är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma i Brandbee Holding AB och CloudRepublic AB
 

“Vi ser förvärvet som en dubbel möjlighet, att dels skapa ytterligare värde för Brandbees aktieägare. Samt dels för våra kunder då detta blir i det närmaste en perfekt pusselbit i vårt bolagsbyggande. Vi är övertygade om att vi gemensamt kommer bli en otroligt stark spelare på en stor marknad med våra produkter och tjänster. Jag ser fram emot att ta detta nästa steg tillsammans med ledningen på CloudRepublic"

säger Magnus Clarenbring, VD på Brandbee

 

“Jag ser fram emot att följa med till Brandbee och driva och utveckla verksamheten i riktning mot att fortsätta bygga ett starkt erbjudande. Vi har påbörjat en spännande resa som nu tar ytterligare fart framåt genom att Brandbee  förvärvar CloudRepublics dotterbolag”

, säger Johan Gran, VD på CloudRepublic AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, VD Brandbee Holding AB
Telefon:+46 (0) 72-439 99 00
ir@brandbee.com

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.

Denna information är sådan information som Brandbee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den XX november 2020.Denna information är sådan som BrandBee Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-17 19:00 CET.