BrandBee lanserar automatiserad videolösning för mäklare

Report this content

BrandBee lanserar en ny produkt inriktad mot fastighetsmäklare och har knutit till sig Mäklarringen i Täby som första kund. Avtalet innebär att Mäklarringen i Täby kommer att få automatiserade videor skickade till sig på veckobasis. Materialet kommer även att annonseras ut på YouTube, med målet att få in varma leads för intag. Avtalet är löpande och förlängs automatiskt var tredje månad. Ordervärdet är inte signifikant, däremot innebär den nya produkten och detta avtal att BrandBee identifierat ett nischat branschområde med stor potential.

BrandBees nya produkt är en helt automatiserad lösning som genererar video baserat på innehållet på mäklarkontorets hemsida. Information om de senaste objekten som är till salu på en viss ort hämtas automatiskt från mäklarkontorets hemsida och publiceras i en kundunik videomall som även innehåller kontaktuppgifter till aktuell mäklare. Frekvensen avseende hur ofta en video ska genereras bestäms utifrån det specifika kontorets behov. Videodesignen anpassas enligt respektive fastighetsmäklares grafiska riktlinjer.


Videon kan sedan användas för annonsering i sociala medier, på hemsidor och i e-postutskick. Vidare är produkten helt integrerad med YouTube, vilket ger mäklaren möjlighet att enkelt nå ut med materialet till relevanta målgrupper.

“Att mäklare utan arbetsinsats kan få professionella videor att använda för annonsering i sociala medier är unikt. Vi har lagt stor vikt vid att allt ska ske automatiskt för att göra produkten så effektiv som möjligt för slutanvändaren. Därigenom kan mäklarna lägga sin tid och sitt fokus på andra avgörande delar av sin verksamhet” säger Jonas Litborn, tillförordnad VD för BrandBee.


För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
Jonas Litborn, VD
Telefon: +46 70 640 02 53
ir@brandbee.com

 Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.

Denna information är sådan information som BrandBee Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 15 april 2019.