Brandbee tecknar avsiktsförklaring gällande förvärv av Atenga Insights Group AB

Report this content

Brandbee har idag tecknat en avsiktsförklaring angående förvärv av samtliga aktier i Atenga Insights Group AB för att bli en del av Brandbees affärsområde Analytics & Data Science.

Atenga Insights Group AB startades 2016 och bedriver sin verksamhet från två kontor, i Stockholm och Los Angeles, Kalifornien med kunder över hela världen. Bolaget erbjuder en ny unik metod för att prissätta varor och tjänster med bättre precision och högre lönsamhet för dess kunder. Bolagets mål är att göra prissättningsarbetet mer tillgängligt för företag av alla storlekar, till en bråkdel av tidigare kostnader och leveranstider. I förlängningen skapar detta mer hållbara och lönsamma företag över hela världen.

Transaktionen mellan Brandbee Holding AB och Atenga Insights Group AB i korthet:

  • En Due Diligence process kommer att inledas omedelbart
  • Köpeskillingen uppgår till 10 000 000 kr plus prestationsbaserad tilläggsköpeskilling
  • Köpeskillingen kommer att erläggas genom en riktad emission om 142 857 143 aktier i Brandbee Holding AB till kursen av 0,07 kr
  • Avsikten är att transaktionen ska slutföras  den 19 nov

“Brandbee har under året letat efter möjliga förvärv inom affärsområdet Analytics och Data Science för att stärka vårt erbjudande ytterligare och fastnat för Atenga Insights. Deras verksamhet  kompletterar Brandbees erbjudande både i form av kunder och hur de arbetar datadrivet med prissättning. På sikt ser vi fram emot goda möjligheter till synergier inom försäljning, marknadsföring men även inom administration.  Vi vill genom ett gott samarbete skapa förutsättningar för att få större kunder till de båda bolagen. Jag ser fram emot att få arbeta med teamet på Atenga Insights AB”, säger Magnus Clarenbring, VD Brandbee Holding.

“Efterfrågan på Värdebaserad Prissättning formligen exploderar inom de flesta marknaderna både nationellt och internationellt. Inte minst då många företag planerar att gå mot en prenumerationsbaserad affärsmodell där det är av helt avgörande betydelse att känna till sina kunders uppfattning om det värde man levererar, “ säger Robert Tinterov, grundare och huvudägare. För att möta den ökade efterfrågan på analystjänster inom prissättning medför denna transaktion med Brandbee snabbare access till kapital och möjlighet till effektivare tillväxt för Atenga Insights och ligger väl i linje med Atengas expansionsplaner om att bli det ledande företaget inom Värdebaserad Price Tech i världen”, fortsätter Robert Tinterov.

Om Atenga Insights Group AB

Att säkerställa rätt pris på en tjänst eller produkt är ofta en komplicerad, långsam och dyrbar process. För att lösa detta dilemma har Atenga Insights utvecklat en automatisk modell, Predictive Demand Analysis (PDA) som möjliggör snabba, exakta och kostnadseffektiva resultat som kan implementeras direkt. PDA består av tre steg – ta reda på vad köparna av produkten eller tjänsten är villiga att betala; addera värderingsaspekter och på vilka grunder köparna fattar beslut om köp samt demografiska och andra relevanta marknadsfaktorer. Med detta som ingångsvärden i Atenga Insights egenutvecklade mjukvara (Predictive Demand Platform), kan man exakt förutsäga vilken försäljningsvolym man kan uppnå utifrån olika priser för en produkt eller tjänst. Och hur produktens eller tjänstens funktioner, fördelar och till och med deras marknadsföringsbudskap och specifika värdeord inverkar på försäljningsvolymen och lönsamheten. Läs mer om bolaget på www.atenga.com

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, VD Brandbee Holding AB
ir@brandbee.com

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.

Denna information är sådan som BrandBee Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-27 11:45 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar