Flaggningsmeddelande i BrandBee Holding AB

Report this content

Det har kommit till Brandbees kännedom att bolagets största aktieägare, Morgans Husgrunder AB, har överstigit 10% i ägande i bolaget. Morgans Husgrunder äger 10,31% av kapitalet och rösterna i Brandbee Holding AB.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
Magnus Clarenbring, VD
ir@brandbee.com

Om BrandBee Holding AB
BrandBee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. BrandBee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.

Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.