Halvårsrapport 2019

Report this content

VD HAR ORDET 

Efter ett händelserikt halvår kan vi konstatera att vi rör oss åt rätt håll. Det faktum att Brandbee’s omsättning ökat med nära 300% jämfört med samma period föregående år belyser tydligt det problem vi såg i vintras och som föranledde ledningsbytet samt omstruktureringen av bolaget. Förändringen var helt nödvändig att genomföra för att vända Bolagets negativa trend och även om vi är långt ifrån färdiga ser vi i nuläget en klar förbättring med mer stabila intäktsflöden än tidigare. 

Samtidigt har omstruktureringen inneburit stora kostnader varav de sista har tagits nu under årets andra kvartal. Dessa kostnader har bestått i såväl extraordinära utgifter för avveckling av personal som utvecklingskostnader för vår helt nyutvecklade plattform,  Videobee. Videobee ersätter den tidigare produkten och plattformen Videoburst och syftet har varit att skapa en enkel och globalt skalbar produkt. 

Utöver detta har jag de senaste månaderna arbetat för att rensa bordet så mycket som möjligt för vår nya VD, Magnus Clarenbring, som påbörjar sitt arbete hos oss den 25 september. Den sista pusselbiten i mitt pågående städarbete är den förestående nyemissionen om maximalt 7,8 miljoner vilken kommer att skapa handlingsutrymme för att arbeta framåt. 

Parallellt med våra lokala utmaningar har vi även anställt vår första säljare i Filippinerna som arbetar sida vid sida med vår partner MacGraphics Carranz för att sälja våra digitala tjänster på plats. Vi räknar med att kunna presentera den första kunden inom kort. 

Vi ser fram emot att ha med er alla på Brandbee’s resa under hösten!

Jonas Litborn
tf VD


FINANSIELL ÖVERSIKT 

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖRSTA HALVÅRET 2019
Nettoomsättningen uppgick till 1,6 MSEK (0,4)
Totala intäkter uppgick till 1,6 MSEK (1,0)
Rörelseresultatet uppgick till -4,5 MSEK (-3,5)
Periodens resultat uppgick till -4,9 MSEK (-3,6)
Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,09)

Siffror inom parentes avser första halvåret 2018.


KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 2 2019

Nettoomsättningen uppgick till 1,1 MSEK (0,3)
Totala intäkter uppgick till 1,1 MSEK (0,6)
Rörelseresultatet uppgick till -2,2 MSEK (-1,9)
Periodens resultat uppgick till -2,4 MSEK (-1,9)
Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,05)

Siffror inom parentes avser kvartal 2 2018.


MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖRSTA HALVÅRET 2019

Nettoomsättningen uppgick till 0,5 MSEK (0,1)
Totala intäkter uppgick till 0,5 MSEK (0,1)
Rörelseresultatet uppgick till -2,2 MSEK (-0,1)
Periodens resultat uppgick till -2,5 MSEK (-0,1)
Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,03)

Siffror inom parentes avser första halvåret 2018.


MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 2 2019

Nettoomsättningen uppgick till 0,4 MSEK (0,05)
Totala intäkter uppgick till 0,4 MSEK (0,05)
Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-0,9)
Periodens resultat uppgick till -1,3 MSEK (-0,9)
Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02)

Siffror inom parentes avser kvartal 2 2018.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2019.01.01 - 2019.06.30)

  • Bolaget ingick ett avtal om ägarspridning med Dividend Sweden AB för att bredda aktieägarbasen

  • Brandbee genomförde en ledningsförändring genom att tidigare styrelseordförande Jonas Litborn utsågs till tillförordnad VD och styrelseledamot Johan Eriksson tog över posten som styrelseordförande

  • Brandbee lanserade en automatiserad videolösning för mäklare

  • Brandbee inledde ett strategiskt samarbete med MacGraphics Carranz och i samband med detta öppnade bolaget ett lokalt kontor i Manila, Filippinerna

  • Styrelsen utsåg Magnus Clarenbring till ny VD för Brandbee - Magnus tillträder sin tjänst 25 september 2019

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

  • Den 19 augusti 2019 beslutade styrelsen i Brandbee Holding AB att genomföra en företrädesemission för att tillföra bolaget maximalt 7 820 268,50 SEK (före avdrag för emissionskostnader). För detaljer avseende emissionen se pressrelease publicerad 2019-08-19 på Bolagets alternativt Spotlight Stock Markets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
Jonas Litborn, VD
Telefon: +46 70 640 02 53
ir@brandbee.com

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.

Denna information är sådan information som Brandbee Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019.