Korrigering av pressmeddelande från 2019-10-11: Kallelse till extra bolagsstämma

Report this content

Förtydligande avseende information i pressrelease från 2019-10-11 beslutsförslag i korthet, föredragning och beslut om nyemission enligt styrelsens förslag (punkt 8). 

Företrädesemissionen i Brandbee Holding AB tecknades till 198% vilket motsvarar en överteckning med 98%.

För de aktier i den föreslagna riktade emissionen som betalas genom kvittning gäller följande:
City Capital Partners AB 10 000 000 aktier
Dividend Sweden AB 25 000 000 aktier
Citroq Capital AB 14 968 449 aktier
Totalt: 49 968 449 aktier, 4 996 844,9 kr 

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 640 02 53
ir@brandbee.com

 Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.