Kvartalsrapport 1 2019

Report this content

VD HAR ORDET
Alltsedan jag blev tillförordnad VD i slutet av januari har vi städat i produktportföljen och tagit fram tydliga prismodeller för våra tjänster. Fokus tidigare har varit allt för mycket på konsultdelen, vi arbetar nu för att ta fram de produkter Brandbee har haft hela tiden men inte riktigt fokuserat på. Ett tydligt exempel på produktifieringen och re-lanseringen är den mäklarprodukt som vi släppte härom veckan. Först ut är Mäklarringen i Täby, tjänsten går förenklat ut på att vår programvara skannar det lokala mäklarkontorets hemsida  efter nya objekt och automatiskt skapar en video som sedan enkelt läggs ut på YouTube. Vi kommer nu att börja marknadsföra tjänsten brett i Sverige.

Omsättningsmässigt ökar vi från extremt låga nivåer under 2018. Det är dock långt kvar till acceptabla nivåer. Brandbees kostnadssida belastas under första kvartalet och en bit in andra av extraordinära kostnader i form av avgångsvederlag från tidigare anställda. Under de kommande kvartalen fortsätter vi med renodling och fokusering på tillväxt för att nå lönsamhet.

I mitt förra VD-ord skrev jag att vi fått ordning på vår Indiska verksamhet. Tyvärr har jag under mitt senaste besök upptäckt oegentligheter på kontoret och därför dragit i handbromsen. Vi håller för tillfället på och och intervjuar nya affärsutvecklare. Detta innebär som ni självklart förstår att intäkterna från bolagets Indien satsning försenas ytterligare. Jag och styrelsen tror dock fortsatt på Brandbee i Indien då våra produkter skalar väl på den internationella marknaden.

Till sist vill jag passa på att hälsa alla nya aktieägare välkomna till Brandbee, vi ser fram emot ett lyckosamt år.

Jonas Litborn
VD


FINANSIELL ÖVERSIKT

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 1 2019

Nettoomsättningen uppgick till 0,5 MSEK (0,1)
Totala intäkter uppgick till 0,5 MSEK (0,5)
Rörelseresultatet uppgick till -2,3 MSEK (-1,5)
Periodens resultat uppgick till -2,5 MSEK (-1,5)
Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,08)

Siffror inom parentes avser kvartal 1 2018.

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 1 2019
Nettoomsättningen uppgick till 0,1 MSEK (0,05)
Totala intäkter uppgick till 0,1 MSEK (0,05)
Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-0,14)
Periodens resultat uppgick till -1,3 MSEK (-0,15)
Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,01)

Siffror inom parentes avser kvartal 1 2018.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2019.01.01 - 2019.03.31)

  • Bolaget ingick ett ägarspridningsavtal med Dividend Sweden AB för att bredda aktiebasen.

  • Brandbee genomförde en ledningsförändring genom att tidigare styrelseordförande Jonas Litborn utsågs till tillförordnad VD och styrelseledamot Johan Eriksson tog över posten som styrelseordförande.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Brandbee lanserade automatiserad videolösning för mäklare

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
Jonas Litborn, VD
Telefon: +46 70 640 02 53
ir@brandbee.com

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.

Denna information är sådan information som Brandbee Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 26 april 2019.