Kvartalsrapport 3 2021

Report this content

VD har ordet

Kära aktieägare,


Det nya Brandbee börjar växa fram, koncernen ökar omsättningen med 538%  till 8,3 miljoner (från 1,3 miljoner samma period 2020) för kvartalet. För att fortsätta öka ytterligare har vi rullat ut en rekryteringskampanj där vi bland annat letar efter en försäljningschef, säljare samt projektledare m. fl.  Med detta ökar vi vårt fokus på sälj och leverans av samtliga Brandbees produkter.

Mitt fokus har varit att se  över och effektivisera organisationen vilket har inneburit att  vissa ledningspersoner bytts ut. Jag välkomnar därför Sabine Ljunggren och Kim Westervind som nya medlemmar till Brandbees ledningsgrupp. Sabine har tagit över som chef för Brandbee  Anegy och Kim har tagit rollen som  marknadschef för gruppen. Både Sabine och Kim har lång och gedigen erfarenhet från branschen och arbetar sedan tidigare inom Brandbee. Genom att växla upp ytterligare kommer vi snabbare att nå Brandbees högt uppställda mål, dvs. att bli ett ledande Martech-bolag inom Europa.

Kvartalets resultat påverkas negativt med närmare tre miljoner som kan härledas till kostnader i form av ökade personalkostnader, kundförluster och avskrivningar. Det handlar främst om intäkter som visat sig vara felaktigt redovisade i ett par av de bolag vi förvärvade från CloudRepublic. Vi har valt att skriva av all potentiell kundförlust under Q3, samtidigt som vi givetvis gör allt vi kan för att fortsätta kräva in pengarna från kunderna. Brandbee har även fått kompensation från CR Ventures (f.d CloudRepublic) motsvarande de felaktigheter som uppdagats i förhållande till köpeskillingen. 

Tillväxtstrategin för Brandbee, som jag och styrelsen är överens om, har lett till att jag häromdagen kunde presentera avsiktsförklaringen om förvärvet av Atenga Insights Group. Efter genomförd Due Diligence-process ser jag fram emot att tillsammans med teamet i  Atenga kunna nå ut ännu mer kraftfullt med Brandbees produkter inom Analytics & Data Science. Brandbee kommer genom affären ha närvaro i Kalifornien och därmed kommer den amerikanska marknaden bli ett naturligt nästa steg för samtliga av Brandbees digitala produkter. Framför allt Brandbee, Brand Value Index och Videoburst vilka alla är byggda med potential för att skalas globalt.

Jag ser fram emot att kunna presentera flera nya förvärv,  kunder, produkter och tjänster under kommande kvartal. 

Väl mött. 

Mvh

Magnus Clarenbring, VD

FINANSIELL ÖVERSIKT 

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 3 2021
Nettoomsättningen uppgick till  8,3 MSEK (1,3)
Totala intäkter uppgick till  8,6 MSEK (1,4)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -2,8 SEK (-1,5)
EBITDA, resultat före avskrivningar  uppgick till -0,5  MSEK (-1,2)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,05)

*Siffror inom parentes avser kvartal 3 2020.

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 3 2021
Nettoomsättningen uppgick till 2,4 MSEK (0,9)
Totala intäkter uppgick till 2,4 MSEK (0,9)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till 1,5 MSEK (-0,3)
EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till 1,6 MSEK (-0,3)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00)

Siffror inom parentes avser kvartal 3 2020.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2021.01.01 - 2021.09.30)

 • Brandbee förvärvar fyra dotterbolag CloudRepublic Anegy Online Marketing (556695-6388) med dotterbolag GIVA AB (559207-6243), CloudRepublic Falco AB (556712-3194), CloudRepublic Grab AB (559222-5477) och CloudRepublic Northside AB (556880-1723) 
 • Riktade emissioner har registrerats. Antalet aktier i bolaget är nu totalt 1 376 928 550 stycken och aktiekapitalet har ökat till 68 846 427,50 kronor. Enligt beslut från den 12 mars 2021.
 • Brandbee avyttrar innehavet av det NGM listade bolaget CR Ventures 
 • Cura of Sweden väljer Brandbee Brand Value Index för att öka effekten av sin marknadsföring.
 • Brandbee tecknar avtal med Londonbaserade Fuel Media & Marketing.
 • Brandbee får digitaliseringsorder från AMAB på 1mkr
 • Lanetalk väljer Brandbee, ordervärde 0,4mkr
 • Energipartner utökar samarbetet med Brandbee 
 • Riddermarks bil väljer VideoBurst för automatiskt skapade videos.
 • H&M Foundation väljer Brandbee´s Student Competitions som plattform för The Global Change Award.
 • Uniter väljer Brandbee Technologies (f.d Brandbee Falco) för fortsatt utveckling.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

 • Brandbee tecknar avsiktsförklaring gällande förvärv av Atenga Insights Group AB

Denna information är sådan som BrandBee Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-29 08:55 CET.

Taggar: