Marknadsmeddelande 31/18 - Information om företrädesemission i VideoBur Sthlm Int AB

Den 26 januari 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (VIDS) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 29 januari 2018.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 0,45 sek (1:2 á 0,45 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 1 februari 2018 till och med den 13 februari 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 1 februari 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 1 februari 2018 till och med den 15 februari 2018.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: VIDS TR
ISIN-kod: SE0010832089
Orderbok-ID: 45YJ
CFI: RSSXXR
FISN: VIDEOBURST/SUBS RTS NL PD 
Första handelsdag: 1 februari 2018
Sista handelsdag: 13 februari 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: VIDS BTA
ISIN-kod: SE0010832097
Orderbok-ID: 45YH
CFI: ESNUFR
FISN: VIDEOBURST/SH
Handelsperiod: 1 februari 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 26 januari 2018.

Stockholm den 24 januari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

BrandBee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. BrandBee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.