Rättelse: Kompletterande information, Brandbee Holding ABs företrädesemission övertecknad till 198%

Report this content

Företrädesemissionen i Brandbee Holding AB (publ) tecknades till drygt 11,5 miljoner kronor. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 198 procent vilket också överstiger den föreslagna övertilldelning som kommunicerats. Av de tecknade aktierna tecknades 28,7 procent med företrädesrätt. Bolaget tillfördes tillförs därmed 5 820 268,50 kr före emissionskostnader (1 000 000 kr). Efter det att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer bolaget ha 116 405 316 aktier. Aktiekapitalet kommer efter registreringen att öka till 5 820 268,50 kr.

För att möta marknadens stora intresse för Brandbee har Bolagets styrelse beslutat att ersätta övertilldelningsoptionen med en riktad emission till de som tecknat sig utan företräde. Bolaget kommer att snarast kalla till en extra bolagsstämma för att rösta om styrelsens förslag.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, Styrelseordförande

Telefon: +46 70 640 02 53
ir@brandbee.com

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på ​www.brandbee.com.​

Denna information är sådan information som Brandbee Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar