Rättelse av Pressmeddelande kring BrandBee Holding AB:s riktade emission registrerad hos Bolagsverket

Report this content

Brandbee gick den 2021-03-19 ut med ett pressmeddelande att bolagsverket har registrerat två riktade emissioner, detta var felaktigt och enbart en av emissionerna hade registrerats hos bolagsverket och således stämde inte det totala kommunicerade antalet aktier.

 

Det korrekta antalet aktier i bolaget är nu totalt 1 228 873 850 (mot tidigare kommunicerat: 1 225 123 850) och aktiekapitalet har ökat till 61 443 692,50 (mot tidigare kommunicerat: 61 256 192,50) kronor.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, Styrelseordförande

 

Telefon: +46 (0)72-439 99 00

ir@brandbee.com

 

Om Brandbee Holding AB

Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.