Richard Glimstedt blir ny VD för VideoBur Sthlm Int AB

Styrelsen i VideoBur Sthlm Int AB har den 22 maj 2018 utsett Richard Glimstedt till ny VD för VideoBurst. Richard Glimstedt tillträder i rollen den 22 maj 2018.

Richard Glimstedt har flerårig erfarenhet från konsultbranschen där han bland annat arbetat med sälj, nya affärsmodeller och att sjösätta produkter på nya marknader. Han har även internationell erfarenhet då flera av hans uppdrag utförts på bolag med global prägel.

Richard Glimstedt tar över VD-rollen efter Christofer Lee som under det senaste året lett VideoBursts pågående Always On transformering - en helt automatiserad produkt för skapande av video och annonsering. Christofer Lee återgår till sin tidigare tjänst som Acquisition Manager på NS Ventures och kommer att vara Richard Glimstedt behjälplig framöver.

”Vi är väldigt nöjda med att ha värvat Richard Glimstedt till VideoBurst. Vi har sett vad han går för och ser fram emot att se resultat när han nu tar sig an bolagets försäljning”, säger VideoBursts styrelseordförande Jonas Litborn i en kommentar.

”Jag har jobbat nära VideoBurst under det senaste kvartalet och ser en stor potential i Bolagets produkt. Jag ser fram emot att få börja bearbeta marknaden och hjälpa bolag att nå ut med sina erbjudanden. Det ligger ett gediget arbete bakom att få produkten dit den är idag och min primära uppgift blir att generera försäljning och tillväxt i bolaget.”

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:

Styrelseordförande Jonas Litborn
Telefon: +46 (0)70 640 07 40
ir@videoburst.com

Om VideoBurst
VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, när de vill och vart de än befinner sig, genom en molnbaserad digital plattform. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden.

Mer information om bolaget finns på www.videoburst.com

Denna information är sådan information som Videobur Sthlm Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018.

Taggar:

Om oss

BrandBee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. BrandBee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.

Prenumerera

Dokument & länkar