Sista dag för handel med BTA

Report this content

Sista dag för handel med BTA är satt till torsdag den 17 oktober 2019 och stoppdag hos Euroclear är måndag den 21 oktober 2019. De nya aktierna beräknas finnas på respektive aktieägares vp-konto/depå 23 oktober 2019.

Delregistrering samt aktiekapital
16 708 684 aktier har registrerats hos Bolagsverket. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Brandbee Holding AB till 74 911 369 aktier och aktiekapitalet uppgår till 3 745 568,45 SEK.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 640 02 53
ir@brandbee.com

 Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.

Prenumerera