Teckningsperioden för Brandbee Holding ABs företrädesemission inleds

Report this content

Idag den 11 september 2019 inleds teckningsperioden för företrädesemissionen i Brandbee Holding AB (publ) (”Brandbee” eller ”Bolaget”) som löper fram till den 25 september 2019.

Idag inleds teckningsperioden i Brandbee’s företrädesemission. Bolaget planerar att använda emissionslikviden till att tillsammans med partner etablera och bygga upp en försäljningsorganisation i Filippinerna, förstärka bolagets försäljningsorganisation i Sverige, reglera kortfristiga skulder inför Magnus Clarenbrings start som VD den 25 september samt till att marknadsföra bolagets produkter.

Mer information om företrädesemissionen återfinns på Bolagets hemsida, brandbee.com, Spotlight Stock Markets hemsida, spotlightstockmarket.com samt Hagberg & Aneborns hemsida, hagberganeborn.se.

Teckningsanmälan insändes till:
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, Ärende: Brandbee
Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm
Fax: 08-408 933 51
Tfn: 08-408 933 50
Email: info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningssedel)


För mer information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 640 02 53
ir@brandbee.com

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.