VideoBur Sthlm Int AB föreslår förvärv av BrandBee AB

Styrelsen i VideoBurst föreslår förvärv av BrandBee AB med mandat från bolagsstämman den 16 maj 2018. Köpet föreslås ske genom en apportemission om totalt 20 000 000 aktier i VideoBurst.

VideoBurst har idag ingått en avsiktsförklaring med ägarna till BrandBee AB om att förvärva samtliga aktier i bolaget. BrandBees affärsidé är att generera potentiella kunder till sina kunder genom digital marknadsföring via ett egenutvecklat verktyg. Tillsammans med VideoBurst bildar plattformarna en synergi vilket skulle medföra att vi kan öka tillväxtfasen och bredda erbjudandet till marknaden.

BrandBee AB omsatte i fjol 553 tkr och resultatet uppgick till -2,2 miljoner SEK. Köpeskillingen för bolaget uppgår till 5 miljoner kronor och köpet sker genom en riktad apportemission om 20 000 000 aktier till en kurs på 0,25 SEK i VideoBurst vilket är 10% rabatt på snittkursen de senaste 30 dagarna. Köpet är villkorat av att 90% av rösterna på den extra bolagsstämma som ska hållas den 28 juni godkänner förvärvet. BrandBee AB genomförde en kapitalrunda under Q1 2018 där bolaget värderades till 3 miljoner SEK pre-money. Efter emissionen på 3 miljoner SEK var bolagsvärdet 6 miljoner SEK. Separat kallelse till extra bolagsstämma kommer att skickas ut.

BrandBee AB ägs till 70 % av bolag som kontrolleras av Jonas Litborn, efter den tilltänkta affären kontrollerar dessa bolag 21,65 % av aktierna i det listade bolaget. Övriga aktier i BrandBee AB ägs av ett 20-tal privata investerare.

“VideoBurst och BrandBee har två lösningar som kompletterar varandra väldigt väl. Därmed har vi möjligheten att erbjuda en unik lösning som gör att våra kunder på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt kan marknadsföra sina produkter och tjänster digitalt.” säger Richard Glimstedt, VD Videoburst.

För mer information kontakta:
Richard Glimstedt, VD VideoBurst
Tel: +4670 366 16 22
ir@videoburst.com

Om VideoBurst
VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, när de vill och vart de än befinner sig, genom en molnbaserad digital plattform. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden. Mer information om bolaget finns på www.videoburst.com.

Denna information är sådan information som Videobur Sthlm Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018.

Om oss

BrandBee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. BrandBee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.