VideoBur Sthlm Int AB genomför en riktad nyemission

Onlinevideobolaget VideoBurst har i en riktad nyemission tagit in 3 500 000 SEK. De nya ägarna är Gunnar Mannerheim och Horse Creek Entertainment AB.VideoBurst styrelse har med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 16 maj 2018 beslutat om en riktad nyemission om 14 000 000 nya aktier. Teckningskursen i emissionen var 0,25 kronor vilket motsvarar 10% rabatt på snittkursen för VideoBurst-aktien som de senaste 30 handelsdagarna har legat på 0,28 kronor. Den riktade emissionen innebär en utspädning om 36,6% för befintliga aktieägare. Gunnar Mannerheim går in i bolaget såväl som privatperson som genom Horse Creek Entertainment AB där Gunnar Mannerheim är delägare. Vidare har ytterligare 2 500 000 SEK säkerställts genom lån från investerarna. Bolaget har därmed säkerställt finansiering uppgående till 6 000 000 SEK. Gunnar Mannerheim med bolag kommer efter det föreslagna förvärvet av BrandBee AB (enligt pressrelease 2018-05-28) att inneha 24% av bolaget.

VideoBurst avser att använda emissionslikviden för att finansiera bolagets försäljnings- och marknadsresurser i Sverige. Emissionskostnaderna uppgår till 0 kronor. Efter genomförd emission uppgår antalet aktier i VideoBurst till 38 202 685 stycken.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning, vilket styrelsen bedömer gynna alla aktieägare.

“Det är med stor glädje som jag hälsar Gunnar välkommen till VideoBurst och jag ser fram emot att ta del av hans insikter om hur vi kan ta bolaget till nästa nivå.“
säger Richard Glimstedt, VD VideoBurst

För mer information kontakta:
Richard Glimstedt, VD VideoBurst
Tel: +4670 366 16 22
ir@videoburst.com

Om VideoBurst

VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell
video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, när de vill och vart de än befinner sig, genom en molnbaserad digital plattform. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden. Mer information om bolaget finns på www.videoburst.com.

Denna information är sådan information som Videobur Sthlm Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018.

Om oss

BrandBee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. BrandBee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.