Videobur Sthlm Int AB tidigarelägger rapportdatum för bokslutskommunikén för 2017 till den 30 januari 2018

Styrelsen i Videobur Sthlm Int AB meddelar att bokslutskommunikén för 2017 kommer att publiceras den 30 januari 2018. Rapporten var tidigare planerad att publiceras den 27 februari 2018. Orsaken till flytten är att bolaget idag meddelade planerna på en företrädesemission och för att all information ska finnas tillgänglig innan teckningstiden inleds tidigareläggs bokslutskommunikén.

 För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
Styrelseordförande Thomas Edselius
Telefon: +46 (0)730 911 211
ir@videoburst.com

Om VideoBurst
VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, när de vill och vart de än befinner sig, genom en molnbaserad digital plattform. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden.

Mer information om bolaget finns på www.videoburst.com

Om oss

BrandBee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. BrandBee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.