Jonathan Eriksson, vd för BST Teknik AB tar emot det första certifikatet för sprinklerkonsultfirma


Från vänster: Jens Hjort, expert, Brandskyddsföreningen, Mårten Wallén, vd, SBSC, Jonathan Eriksson, vd, BST Teknik AB och Anders Bergqvist, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver affärsverksamhet inom bland annat utbildning, förlag, restvärderäddning, brand- och säkerhetscertifiering samt brandforskning. www.brandskyddsforeningen.se

Prenumerera