Jonathan Eriksson, vd för BST Teknik AB tar emot det första certifikatet för sprinklerkonsultfirma


Från vänster: Jens Hjort, expert, Brandskyddsföreningen, Mårten Wallén, vd, SBSC, Jonathan Eriksson, vd, BST Teknik AB och Anders Bergqvist, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar och driver opinion för ett brandsäkrare Sverige. Vi är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader, bland annat genom besiktning, utbildningar, restvärderäddning och konceptet Heta Arbeten®. Brandskyddsföreningen arbetar fram gemensamma normer och regelverk för olika branscher och genom Insamlingsstiftelsen Brandforsk finansierar vi forskning och utveckling inom brandsäkerhetsområdet. Läs mer på www.brandskyddsforeningen.se.

Prenumerera