Om oss

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som, tillsammans med de lokala brandskyddsföreningarna och våra medlemmar, arbetar och driver opinion för ett brandsäkrare och hållbart Sverige. Brandskyddsföreningen arbetar fram gemensamma normer och regelverk för olika branscher och stödjer forskning och utveckling inom brandsäkerhetsområdet. Vi är ett opartiskt och branschöverskridande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader, bland annat genom kunskapsspridning, utbildning, restvärderäddning, besiktning och konceptet Heta Arbeten®. Läs mer på www.brandskyddsforeningen.se.. Läs mer på www.brandskyddsforeningen.se.

Prenumerera