Brandrisk och eldningsförbud i flera delar av landet

Report this content

Under kommande veckor råder stor brandrisk i flera delar av Sverige. Efter några regniga veckor har värmen och solen kommit vilket leder till torra marker och flera av landets kommuner och länsstyrelser har utlyst eldningsförbud. Det är mycket viktigt att alla respekterar de utfärdade eldningsförbuden. 

Eldningsförbud innebär att du inte får elda med fasta bränslen utomhus. Det är dock tillåtet att grilla på egen tomt och på av kommunen angivna platser. Till exempel får man grilla på fasta grillplatser som är avgränsade så att eld inte kan sprida sig. Vid skärpt eldningsförbud är begränsningarna ännu större, därför gäller det att kontrollera med kommunen vad som gäller.

En brand i skog och mark kan starta av flera olika orsaker, inte bara av grillning och eldning, utan också av cigarettfimpar, trasiga flaskor d.v.s. risken för brännglaseffekt, och från gnistbildning från arbetsredskap och maskiner, så under eldningsförbud krävs extra stor försiktighet.

Använd inte engångsgrill 
Engångsgrillar kan bli mycket varma, ställer man en engångsgrill i gräset kan gräset lätt ta eld och man bör inte heller ställa engångsgrillen på en berghäll då den kan spricka. Det är också viktigt att släcka grillen med mycket vatten innan den slängs.

- Den som tänder en eld har själv ansvaret för att elden inte vållar någon skada och den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter. När elden väl sprider sig går det fort. Många bränder kan undvikas om fler lär sig vad man ska tänka på, säger Björn Björkman, expert, Brandskyddsföreningen.

Allmänheten har ett viktigt ansvar
Det är viktigt att man tar sitt ansvar när man är ute i skog och mark. Tack vare den svenska allemansrätten kan alla röra sig fritt i naturen, men med den rätten följer också ansvar och skyldigheter. Det ligger på varje enskild person att veta vad som exempelvis kan orsaka en brand och hur man undviker det, säger Björn Björkman.

Nu finns också en broschyr om eldning och allemansrätt publicerad på hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), se www.msb.se.

Kontrollera brandrisken
Aktuella brandriskprognoser hittar du på www.msb.se eller via appen Brandrisk ute. Uppgift om eldningsförbud hittar du på kommunens eller länsstyrelsernas webbplatser. Länsstyrelserna har tagit fram en karttjänst för att visa var i landet det råder eldningsförbud. Du hittar kartan på www.krisinformation.se. Information om eldningsförbud finns också på sidan www.dinsakerhet.se.

För mer information eller frågor, kontakta gärna:
Björn Björkman, expert, Brandskyddsföreningen, tel: 08-588 475 17 eller mail: bjorn.bjorkman@brandskyddsforeningen.se
Nadine Jones Pioud, Pressansvarig, Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller mail: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

 

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar och driver opinion för ett brandsäkrare Sverige. Vi är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader, bland annat genom besiktning, utbildningar, restvärderäddning och konceptet Heta Arbeten®. Brandskyddsföreningen arbetar fram gemensamma normer och regelverk för olika branscher och genom Insamlingsstiftelsen Brandforsk finansierar vi forskning och utveckling inom brandsäkerhetsområdet. Läs mer på www.brandskyddsforeningen.se.

Information om Brandskyddsföreningens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.

Prenumerera