Extrem torka leder till brandrisk i stora delar av landet

Denna sommar bjuder på extremt torrt väder och det råder stor risk för brand i skog och mark i nästan hela landet. I stora delar av landet råder också eldningsförbud vilket innebär att all eldning utomhus är förbjuden med undantag för grillning på egen tomt, och då på obrännbara underlag som sten och grus. När det råder eldningsförbud är det också förbjudet att använda till exempel engångsgrillar.

Många bränder orsakas av grillning, framförallt engångsgrillar, och en av de vanligaste brandorsakerna vid grillning är att man tömmer resterna i en soptunna när det fortfarande finns glöd kvar. Engångsgrillar kan också bli mycket varma och ställer man en engångsgrill i det torra gräset kan det lätt ta eld, säger Hans Andersson, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

- Det är också många stadsbor som inte förstår att då det råder eldningsförbud så får man inte ens grilla. Vanligtvis kan man tillåta grillning på särskilt anordnade grillplatser, trots eldningsförbud, men i denna extrema vädersituation så tillåter inte berörda kommuner eller Länsstyrelsen ens det.

De flesta tror också att de kan hantera en grill, men ändå inträffar många bränder orsakade av just grillning. När elden väl sprider sig går det fort. Många bränder skulle kunna undvikas om fler lär sig vad man ska tänka på när man grillar, såsom att ha släckutrustning i närheten eller att engångsgrillar måste kylas med mycket vatten en bra stund innan de slängs.

Kontrollera brandrisken först
Aktuella brandriskprognoser hittar du på www.msb.se/brandriskprognoser eller på appen Brandrisk ute. Uppgift om eldningsförbud hittar du på kommunens eller länsstyrelsernas webbplatser. Information om eldningsförbud finns också på sidan www.dinsakerhet.se

- En brand i skog och mark kan också starta av flera olika orsaker, inte bara av grillning och eldning, utan också av cigarettfimpar, trasiga flaskor d.v.s. risken för brännglaseffekt, och gnistbildning från arbetsredskap och maskiner, så under dessa omständigheter som är nu, måste man vara extra försiktig, lägger Hans Andersson till.

För mer information, kontakta gärna:
Hans Andersson, brandingenjör, Brandskyddsföreningen, 070-619 74 17, hans.andersson@brandskyddsforeningen.se
Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, 070-542 77 18, nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se.

 

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver affärsverksamhet inom bland annat utbildning, förlag, restvärderäddning, besiktning, brand- och säkerhetscertifiering samt brandforskning. www.brandskyddsforeningen.se

Om oss

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar och driver opinion för ett brandsäkrare Sverige. Vi är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader, bland annat genom besiktning, utbildningar, restvärderäddning och konceptet Heta Arbeten®. Brandskyddsföreningen arbetar fram gemensamma normer och regelverk för olika branscher och genom Insamlingsstiftelsen Brandforsk finansierar vi forskning och utveckling inom brandsäkerhetsområdet. Läs mer på www.brandskyddsforeningen.se.

Prenumerera