Johan Sydqvist utsågs till Årets eldsjäl på Brandskyddsledardagarna

Report this content

Den 23–24 oktober 2019 hålls Brandskyddsledardagarna – en av årets viktigaste arenor för alla som arbetar med brandskydd och säkerhet. Under dessa dagar utses också Årets eldsjäl - en person som gjort viktiga insatser för ett brandsäkrare Sverige. Årets eldsjäl 2019 blev Johan Sydqvist, brandskyddssamordnare på Svensk kärnbränslehantering.

Motiveringen lyder ”Med erfarenhet från räddningstjänsten, utbildningsvärlden och den kärntekniska branschen har Johan Sydqvist förmågan att se brandskyddet ur flera perspektiv. Som brandskyddssamordnare på Svensk kärnbränslehantering har han dessutom lyckats skapa delaktighet och engagemang i ett arbete som får betydelse under många år framöver.”

Under åren i Forsmark har Johan Sydqvist lärt sig den kärntekniska branschen och specialiserat sig på undermarksanläggningar och han deltar också i forsknings- och utvecklingsforumet Tunnel and Underground Safety Center (TUSC), som tidigare hette SP Tunnel. Målet är att göra tunnlar och undermarksanläggningar säkrare genom att sprida kunskap om ny innovativ teknik och nya metoder. Detta var några av anledningarna till att han nominerades till Årets eldsjäl. På Brandskyddsledardagarna fick han gå upp på scenen och ta emot utmärkelsen.

– Det är både glädjande och förvånande att bli utsedd till Årets eldsjäl. Men framförallt gör det mig inspirerad och motiverad att lära mig ännu mer och fortsätta arbeta för bra samverkan inom brandskyddsarbetet, för det är verkligen något jag brinner för, säger Johan Sydqvist.

För mer information, vänligen kontakta:
Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller mail: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se


Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver verksamhet inom bland annat utbildning, förlag, besiktning, restvärderäddning, brand- och säkerhetscertifiering samt brandforskning. www.brandskyddsforeningen.se

Information om Brandskyddsföreningens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.

Prenumerera