Okunskap och slarv kan leda till bränder i skog och mark

Report this content

Utflykter i naturen, matlagning utomhus och grillning i parken har blivit än mer populärt under Coronapandemin. Inför ytterligare en Corona-sommar uppmuntras vi att laga mat utomhus för att kunna umgås trots smittspridning. Men oförsiktig grillning eller felaktigt användande av engångsgrillar kan resultera i både gräs- och skogsbränder och nedbrunna hus.

- Vi har cirka 2 000-3 000 onödiga brandtillbud i skog och mark varje år. Och det är inte skogsbruket som slarvar. En liten brand kan utvecklas till en stor brand om den inte släcks snabbt. Vi måste få allmänheten att bättre förstå riskerna och vad som orsakar bränder och uppträda därefter när man vistas i naturen, säger Leif Sandahl, brandingenjör och expert på skogsbränder på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
 

Allmänheten har ett viktigt ansvar
Efter de förödande skogsbränderna 2014 och 2018 har flera utredningar genomförts vilka resulterat i ökad kunskap kring alltifrån uppkomst av och förebyggande av skogsbränder till hur bränderna bättre kan hanteras med ansvar för eftersläckning, bevakning och resursfördelning.

Inför sommaren har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), räddningstjänsten och skogsnäringen dessutom höjt sin beredskap. De lokala räddningstjänsterna samverkar också i större utsträckning och arbetar för att täcka in även de mest glesbygda områdena i landet. Men minst lika viktig är den enskildes ansvar när man vistas i skog och mark.

- Många bränder beror på okunskap. Vi vet att många bränder uppstår till exempel efter avslutad grillning och engångsgrillar är en vanlig bov i dramat, de kan bli mycket varma och ställer man en engångsgrill i gräset kan gräset lätt ta eld. Men en brand i skog och mark kan starta av flera olika orsaker, inte bara av grillning och eldning, utan också av cigarettfimpar, trasiga flaskor d.v.s. risken för brännglaseffekt, säger Lars Brodin, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.

Det är viktigt att man tänker sig för när man är ute i naturen. Tack var den svenska allemansrätten kan alla röra sig fritt i naturen, men med den kommer också ansvar och skyldigheter.

- Det finns en skyldighet f alla att veta vad som kan orsaka en skogsbrand och hur man undviker den. Man bör också komma ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om riktlinjerna följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands.

- Det vore också en fördel om de som säljer engångsgrillar kunde ge köparen några enkla förhållningsregler och kanske också referera till appen ”Brandrisk Ute”. I appen kan man till exempel få reda på brandrisken i sitt område, om det råder eldningsförbud och få råd och information om brandskydd, tillägger Lars Brodin.
 

Tips och råd
- För appen ”Brandrisk Ute”, se: www.msb.se
Ta också gärna del av Brandskyddsföreningen Goda råd-blad ” Skydda hus i samband med gräs-, mark- och skogsbränder", se: www.brandskyddsforeningen.se
- Läs också våra tips på hur du grillar säkert, se: grilla säkert i sommar


För mer information eller frågor, kontakta gärna:
Lars Brodin: brandingenjör Brandskyddsföreningen, 08-588 474 16 eller mail: lars.brodin@brandskyddsforeningen.se eller 

Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller mail: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

 

Statistik
Vill du som journalist ha en lokal vinkel som berör ditt bevakningsområde? I MSB:s statistik- och analysverktyg IDA kan du ta del av statistik på lokal nivå. Har du frågor om statistiken kan du vända dig till MSB:s presstjänst eller din kommunala räddningstjänst.

 

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar och driver opinion för ett brandsäkrare Sverige. Vi är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader, bland annat genom besiktning, utbildningar, restvärderäddning och konceptet Heta Arbeten®. Brandskyddsföreningen arbetar fram gemensamma normer och regelverk för olika branscher och genom Insamlingsstiftelsen Brandforsk finansierar vi forskning och utveckling inom brandsäkerhetsområdet. Läs mer på www.brandskyddsforeningen.se.

Information om Brandskyddsföreningens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.

Prenumerera