Pressinbjudan: Välkommen till årets Brandkonferens och Brandskyddsföreningens 100-årsjubileum

Den 21–23 maj arrangeras återigen Brandkonferensen – som i år blir ett evenemang utöver det vanliga då Brandskyddsföreningen 2019 firar 100 år i samhällets tjänst.

Fokus för årets konferens är innovation och förändring inom räddningstjänsten. Vad kan vi göra för att stå redo inför framtiden? Hur möter vi förändringarna i omvärlden? Och vad vill räddningstjänsten tillföra samhället de kommande 100 åren?

Vår förändrade omvärld har bidragit till nya potentiella hot mot vårt samhälle. En av de inledande föreläsarna, Anders Kallin från Försvarsmakten, beskriver uppbyggnaden av totalförsvaret och hur omvärldshändelser kan komma att påverka oss framöver.

Under dagarna hålls också debatten ”Om kriget kommer – vad gör vi då?”. Utifrån ett hypotetiskt framtida scenario lyfts frågan om räddningstjänstens roll i ett läge med höjd beredskap. Representanter från MSB, Räddningstjänsten, Försvarsmakten och Länsstyrelsen diskuterar vilka krav räddningstjänsten kommer att ställas inför i framtiden.

Under konferensdagarna kommer också Mari Hultgren, Kommunalråd (S) i Linköpings kommun, att dela med sig av det politiska perspektivet och berätta hur man lyckas politiskt i början av en ny mandatperiod, med exempel från den egna verksamheten.
 

Internationellt forskningsseminarium med möjlighet till intervjuer
Samtidigt med Brandkonferensen arrangerar Brandskyddsföreningen även ett internationellt forskningsseminarium där forskare från hela världen samlas för att ge sin syn på hur räddningstjänsten kan utvecklas. Passa till exempel på att prata hållbarhet med Anne Steen Hansen (Chief Research Scientist and Centre Director FRIC, RISE Norway), intervjua Celina Mikolajczak (Director of Engineering, Energy Storage Systems, for UBER Technologies) och hör hur hon ser på framtida energisystem för räddningstjänsten och prata framtida räddningstjänst med Birgitte Messerschmidt (Director Applied Research, NFPA). Dessutom kan Dr Karen Boyce (University of Ulster) och Lynn Ranåker (PhD, Analyst Strategist, Region South Fire and Rescue Service), ge oss en inblick i framtida demografiska utmaningar. Samtliga finns på plats under Brandkonferensen.

Läs mer om det internationella forskningsseminariet på: www.brandskyddsforeningen.se/forskning/international-seminar
 

Tid: 21–23 maj (forskningsseminariet pågår den 22-23 maj)
Var: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

För mer information, frågor eller intervjuer av föreläsarna, vänligen kontakta:
Thomas Gell, Forsknings- och innovation- och forskningschef, Brandforsk, tel: 070-268 86 83 eller mail: thomas.gell@brandskyddsforeningen.se
Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller mail: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se


Brandkonferensen arrangeras av Brandskyddsföreningen, Föreningen Sveriges Brandbefäl och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med årets värdorganisation Storstockholms brandförsvar. Konferensen riktar sig till politiker och verksamhetsledare inom räddningstjänsten samt övriga aktörer inom räddningstjänstområdet. Se bifogat program för mer information.

 

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver verksamhet inom bland annat utbildning, förlag, besiktning, restvärderäddning, brand- och säkerhetscertifiering samt brandforskning. www.brandskyddsforeningen.se

Information om Brandskyddsföreningens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.

Om oss

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver affärsverksamhet inom bland annat utbildning, förlag, restvärderäddning, brand- och säkerhetscertifiering samt brandforskning. www.brandskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar