Pressinbjudan: Välkommen till konferensen Skolan brinner!

Skolan brinner, konferensen med fokus på hur anlagda skolbränder kan förebyggas, visar i år på goda exempel på brottsförebyggande arbete och inspirerar till fler preventiva aktiviteter. Under årets konferens får vi lyssna till hur drabbade skolor och kommuner arbetar med anlagda bränder, hur det går att kombinera lyckad skolverksamhet och integration samt ta del av ny forskning inom området.

En av talarna på årets Skolan brinner är Hamid Zafar, rektorn som vände en Göteborgsskola från fritt fall till en trygg miljö, och som idag jobbar som barn- och utbildningschef vid Mullsjö kommun. Under konferensen talar han om hur en trygg skolmiljö inte bara är avgörande för elevernas utveckling – det är också grunden till att förhindra anlagda bränder och annan skadegörelse.

I januari i år utsågs dessutom Hamid Zafar till Årets svensk av tidningen Fokus för att ”han har använt sin egen erfarenhet för att förstå och försöka lösa de problem som uppstått till följd av stora invandringsströmmar, bristande integration och en långtgående segregation”.

Hamid Zafars nya mål är att göra Norrtäljes skolor tryggare och under Skolan brinner kommer han, tillsammans med Bo Hammerin, brottsförebyggande strateg, Norrtälje kommun och Marika Johansson, kriminolog, Stiftelsen Tryggare Sverige, berätta om planerna.

Andra föreläsare under Skolan brinner är bland annat Margaret McNamee, professor, Lunds tekniska högskola, Peter Moll, brandsäkerhetsstrateg, Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB och Henrik Eriksson, skolchef, 7–9 och gymnasiet, Nyköpings kommun.

När: 14–15 november
Var: På Scandic Star Sollentuna

För fullständigt program, se här >>

För mer information, vänligen kontakta:
Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller mail: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se


Skolan brinner
Skolan brinner är en konferens med föredrag som inspirerar till att utveckla det brottsförebyggande arbetet, att skapa en trygg miljö i skolan och att uppmärksamma och skapa större förståelse för problematiken som leder till anlagda bränder i skolor. Årets konferens, som arrangeras av Brandskyddsföreningen den 14–15 november i Sollentuna, blir den sista i nuvarande form.Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver verksamhet inom bland annat utbildning, förlag, besiktning, restvärderäddning, brand- och säkerhetscertifiering samt brandforskning. www.brandskyddsforeningen.se

Information om Brandskyddsföreningens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.

Om oss

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver affärsverksamhet inom bland annat utbildning, förlag, restvärderäddning, brand- och säkerhetscertifiering samt brandforskning. www.brandskyddsforeningen.se

Prenumerera