Pressinbjudan: Välkommen till Skadeplats 2019!

Report this content

Brandskyddsföreningen arrangerar, tillsammans med Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Uppsala brandförsvar konferensen Skadeplats.

Årets Skadeplats bjuder på både nyheter och överraskningar.

- Passa på att intervjua representanter från SWEDEC (Swedish EOD and Demining Centre) som är Sveriges kompetenscentrum inom ammunitions- och minröjning och prata med Clas-Inge Karlsson och Lars Karlsson om explosiva hot i samhället och hur de anser att man bör hantera situationer med skarpa sprängmedel.

- Träffa Oscar Nyström, adjutant inom franska räddningstjänsten, och Tony Johansson, Södertörns Brandförsvarsförbund för att höra om hur man i Frankrike arbetar vid mark- och skogsbrandsbekämpning. I Frankrike har man genom lång erfarenhet utvecklat specifika metoder och specialutbildade team för att hantera skogsbränder. Bland annat kommer de dela med sig av Frankrikes taktik, resurshantering och organisation.

- Hör med Camilla Andersson, Räddningstjänsten Öland och Mattias Strömgren, MSB om deras erfarenheter från några av de mest intressanta räddningsinsatserna under 2018-2019.

- Och se vad som händer i skarpt läge när räddningstjänstpersonal från två räddningstjänst-team sätts på prov.

När: 24–26 september 2019
Plats: Den 24-25 september på Uppsala Konsert & Kongress (UKK), Vaksala Torg 1 i Uppsala och den 26 september på övningsfältet, Almungevägen 33 i Uppsala
Transport: Busstransport t/r mellan Uppsala city och övningsfältet den 26 september. Föranmälan krävs, meddela Cecilia Ekdahl (kontaktuppgifter nedan) om du önskar transport.

Skadeplats riktar sig till operativ räddningstjänstpersonal, industribrandkårer, politiker, myndighetspersonal, länsstyrelser m.fl.
För mer information om Skadeplats och program, se www.brandskyddsforeningen.se

För mer information, frågor eller intervjuer av deltagarna/utställarna, kontakta gärna:
Cecilia Ekdahl, Kommunikationsstrateg, Uppsala brandförsvar, tel: 072-574 33 90 eller mail: cecilia.ekdahl@uppsala.se

Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller mail: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se


Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver verksamhet inom bland annat utbildning, förlag, besiktning, restvärderäddning, brand- och säkerhetscertifiering samt brandforskning. www.brandskyddsforeningen.se

Information om Brandskyddsföreningens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.

Prenumerera