Välkommen till ”Seminarium Brandlarm & Sprinkler” den 10-11 april!

Report this content

Har du koll på det senaste inom brandlarm och sprinkler? För 18e året i rad hålls ”Seminarium Brandlarm & Sprinkler” och under två fullspäckade dagar får vi reda på alltifrån hur Boverkets byggregler ser på brandlarm och vad ATEX innebär i områden med explosionsrisk till vad vi kan se för trender inom brand och sprinkler och vilka utmaningar som säkerhets- och försäkringsbranschen ser framöver.

Några av föreläsarna är Henrik Johansson från Johnson Controls som berättar om elektronisk övervakning inom sprinklerområdet och vi får lyssna till Hans Bergqvist, ansvarig för brandutredningar på Eld och Vatten, som tar oss igenom händelser där brandlarm har haft stor betydelse för insatsen.

Under dagarna presenteras också den nya standarden för boendesprinkler och vi kommer att få en presentation av det första svenska regelverket för vattendimma där Thomas Waghorn, Ansvarig för besiktningsverksamheten på Nordiska Brand, berättar om viktiga aspekter i regelverket.

Vänligen se bifogat program för mer information om seminariet.

Datum: Den 10–11 april
Plats: Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm.

För mer information, frågor eller intervjuer av föreläsarna, kontakta gärna:
Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller mail: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

 

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver verksamhet inom bland annat utbildning, förlag, besiktning, restvärderäddning, brand- och säkerhetscertifiering samt brandforskning. www.brandskyddsforeningen.se

Information om Brandskyddsföreningens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.