Viktigt att se över sitt brandskydd under Corona-krisen

I Sverige inträffar varje år cirka 24 000 bostadsbränder och cirka 100 personer dör årligen till följd av dessa. Även om bränder inträffar hos alla grupper i samhället, är äldre och ensamboende överrepresenterade bland de omkomna. Den gemensamma nämnaren är att de har begränsad förmåga att agera vid en brand. Förutom omkomna och skadade, går stora värden till spillo, och många får sin bostad förstörd. Nu i Corona-tider är risken ännu större för bränder i bostäder när allt fler isoleras hemma.

Myndigheterna varnar för att pandemin kommer att vara långvarig och att Covid-19 kan vara ett virus som kommer finnas kvar i vårt samhälle under en lång tid framöver. Därmed kommer många att fortsätta arbeta hemifrån och äldre att fortsätta att leva mer isolerat. Det innebär också mer tid hemma och mer tid som ägnas åt matlagning i det egna köket. Sett till alla bostadsbränder hör spisen och rökning till de största riskerna.

Om man inte redan gjort det tidigare är detta en bra tid att se över sitt eget brandskydd. Här delar Brandskyddsföreningen med sig av en checklista för att brandsäkra sitt hem.
 

Brandskyddsföreningens bästa tips för att brandsäkra sitt hem:

  • Kontrollera dina brandvarnare. Ta hjälp om du inte har förmågan att göra det säkert och riskerar ett fall.
  • Kontrollera dina brandredskap: Brandsläckare och brandfilt.
  • Gå inte ifrån spisen när du lagar mat.
  • Hjälp dina äldre vänner och anhöriga till en bra brandsäkerhet. Spisen och rökning utgör ofta de största riskerna, men se gärna om det finns också andra brandrisker i hemmet. Tänk dock på att inte besöka personer i riskgrupper för Covid-19.
  • Ha ordning på laddning av elektronik, den ska vara urkopplad när du inte laddar, och den hör aldrig hemma i möbler (t.ex. i soffan eller sängen).
  • Brandöva gärna hemma eller diskutera hur ni ska agera om det börjar brinna.
  • Ta del av Brandskyddsföreningens webbutbildning om brandsäkerhet i hemmet. Utbildningen är gratis och bra att gå igenom med till exempel sina anhöriga.
  • Ladda ner SOS-appen. Då får du information om något händer i ditt närområde och det blir enklare att larma om du själv råkar ut för en olycka.

För mer information eller frågor, kontakta gärna:

Mattias Delin, Brandingenjör, Brandskyddsföreningen, tel: 073-325 80 25 eller mail: mattias.delin@brandskyddsforeningen.se
Nadine Jones Pioud, pressansvarig, Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller mail: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se  


Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar och driver opinion för ett brandsäkrare Sverige. Vi är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader, bland annat genom besiktning, utbildningar, restvärderäddning och konceptet Heta Arbeten®. Brandskyddsföreningen arbetar fram gemensamma normer och regelverk för olika branscher och genom Insamlingsstiftelsen Brandforsk finansierar vi forskning och utveckling inom brandsäkerhetsområdet. Läs mer på www.brandskyddsforeningen.se.

Information om Brandskyddsföreningens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.

Prenumerera