Samhället erkänner massage och ställer krav på massörerna!

Professionella massörer ska kunna registrera sig i ett nytt register och därmed få en skyddad yrkestitel. Det är innebörden den utredning som idag överlämnades till vårdminister Ylva Johansson. (SOU 2004:123) Som krav för registrering föreslår utredaren, generaldirektör Helena Starup, att massören ska ha grundläggande utbildning i medicin.

BRA! säger ordföranden i Branschrådet Svensk Massage Marie Bergqvist är ordförande i Branschrådet Svensk Massage. Hon vet att kunderna/klienterna vill kunna välja olika vägar till hälsa. – Inte minst arbetsgivarna som arbetar för långtidsfriska arbetsplatser har sett att det behövs ett tydligare regelverk. –För seriösa utbildare och yrkesverksamma massörer kommer utredningens förslag om ett register över välutbildade massörer m fl som en uppmuntrande konsekvens av det arbete med kvalitetssäkring av utbildningen och kvalitetsstämplingen av välutbildade massörer som Branschrådet Svensk Massage verkar för fortsätter Marie Bergqvist. -Nu kan vi föra massage och skolmedicin närmare varandra. Något som vi i Branschrådet Svensk Massage har arbetat för länge, säger Marie Bergqvist. –Med Branschrådets Svensk Massage certifiering av massörer har vi redan drivit på en kvalitetshöjning i utbildningen till massör, säger Marie Bergqvist, och vi fortsätter gärna det arbetet. –Men för oss som branschorganisation är det viktigt att framhålla att massör är ett självständigt yrke. Massören är en muskelspecialist. Det är i huvudsak ett hantverksyrke. För det krävs en bra teoretisk grund tillsammans med en gedigen lärarledd metodutbildning och handledd praktik. Ökade krav skapar förhoppningsvis ännu bättre massörer men Branschrådet Svensk Massage betonar att en massör är inte – och ska inte heller bli – någon sorts ”halvnaprapat” eller ”barfotasjukgymnast”. För att till exempel kunna arbeta med lederna krävs betydligt längre utbildning. Det Branschrådet Svensk Massage vill utveckla är just yrkesskickliga massörer. –Nu ställer samhället högre krav och skapar därmed längre utbildningstider, fortsätter Marie Bergqvist. Då måste samhället också skapa möjligheter för de studerande att få studiestöd. För ytterligare information – se www.svenskmassage.se eller – kontakta Marie Bergqvist på telefon 013 13 75 06 Branschrådet Svensk Massage är ett samarbete mellan fristående utbildningsanordnare och yrkesförbund för utövare av massage. Branschrådet vill värna om massörers yrkesskicklighet och branschens seriositet. I Branschrådet Svensk Massage, som bildades 1998 ingår välrenommerade skolor lång erfarenhet av massörutbildning och det yrkesförbund som organiserar välutbildade massörer. En del av branschrådets kvalitetsarbete är en certifiering av välutbildade massörer. Av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör blir den – som utöver sin diplomutbildning blivit godkänd vid teoretiska och praktiska certifieringsprov. Det finns i Sverige över 6.000 massörer som är certifierade av Branschrådet Svensk Massage.

Dokument & länkar