BRAVIDA: FÖRÄNDRING I ANTALET RÖSTER I BRAVIDA HOLDING AB

Stockholm – Bravida Holding AB (BRAV) meddelade idag en förändring i antalet röster i bolaget till följd av att bolaget emitterat 550 000 C-aktier.

Antalet utestående aktier i Bravida Holding AB (publ) uppgår per den 31 oktober 2017 till 203 316 598 aktier, varav 201 566 598 A-aktier med en röst vardera samt 1 750 000 C-aktier med 1/10 röst var. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 201 741 598.

Informationen är sådan som Bravida Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Nils-Johan Andersson, CFO Bravida. Tel: +46 70 668 50 75 


Bravida är en ledande totalleverantör av installations- och servicetjänster i Norden, med fler än 10 000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft. Bravida finns representerade på drygt 150 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se

Taggar:

Om oss

Bravida är en ledande totalleverantör av service- och installationstjänster i Norden, med fler än 11 000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft. Bravida finns representerade på ett 160-tal orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se

Prenumerera

Dokument & länkar