Bravida har tecknat ny revolverande kreditfacilitet om 2,5 miljarder SEK

Report this content

Bravida refinansierar sin nuvarande låne- och kreditfacilitet på 2,3 miljarder SEK med förfall 16 oktober 2020, med en ny kreditfacilitet om 2,5 miljarder SEK. Det nya avtalet löper från 14 oktober 2019 till 14 oktober 2022, med möjlighet till förlängning av löptiden med ett plus ett år efter kreditgivarnas godkännande. 

Danske Bank, DnB och SEB deltar i transaktionen som koordineras av Danske bank. 

Låneavtalet utgör en stor del av Bravidas långfristiga grundfinansiering och kompletteras med företagscertifikatprogram samt andra typer av kortfristig rörelsefinansiering.


För mer information, vänligen kontakta: 
Åsa Neving, CFO Bravida. Tfn: 070-529 64 87

Bravida är en ledande totalleverantör av service- och installationstjänster i Norden, med fler än 11 000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft. Bravida finns representerade på ett 160-tal orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se

Prenumerera

Dokument & länkar