Bravida installerar i ytterligare en Biltemabutik

Bravida har fått helhetsuppdraget att utföra alla installationer när Buffin Real Estate bygger en ny butik åt Biltema i Skellefteå. När anläggningen tas i drift kommer Bravida att sköta driftsentreprenaden som en del av Bravidas riksavtal med Buffin Real Estate där ytterligare 29 Biltemabutiker ingår.

Sedan september 2010 har Bravida genom ett rikstäckande serviceavtal ansvarat för tillsyn och skötsel av Buffin Real Estates byggnader samt viss tillsyn av mark. Avtalet hanterar allt som rör anläggningarnas drift och omfattar såväl tekniska som övriga åtgärder.
Uppdraget omfattade från början 23 anläggningar men har sedan dess vuxit med ytterligare sex då Buffin Real Estate öppnat fler Biltemabutiker, och fler är på gång.

Utöver det löpande underhållsuppdraget har Bravida utfört ett flertal installationsuppdrag och säkerhetslösningar i Buffins butiksfastigheter i södra Sverige och när de nu bygger en ny Biltemabutik i Skellefteå har Bravida fått helhetsuppdraget att utföra alla installationer. Beställare är fastighetsbolaget Buffin Real Estate Sweden AB och byggentreprenör är Fastec Sverige.

– Vårt samarbete med Bravida har fungerat bra och eftersom de känner våra anläggningar sedan tidigare har de goda förutsättningar att ta sig an ett projekt som det här, berättar Lars Lindau, Buffin Real Estate Sweden AB.

Bravida har fått installationsuppdrag i flera av Biltemas butiker som byggs under året. För Bravida är helhetsuppdraget i Skellefteå extra intressant då beställaren har valt att installera ett system av flera värmepumpar för uppvärmning och kyla, en lösning som inte är vanlig i norra Sverige.

– Systemet med flera värmepumpar som kopplas samman med 15 borrhål/energibrunnar ger värme under vintern och kyla sommartid. Även om lösningen initialt är dyrare än en traditionell fjärrvärmelösning ger den lägre kostnader över tid, samtidigt som den ger lägre koldioxidutsläpp, berättar Peter Bäcklund, avdelningschef Bravida.

Arbetet med den nya butiken i Skellefteå har redan påbörjats och planeras pågå till november. Andra orter där Bravida har eller kommer att utföra installationsuppdrag åt Buffin Real Estate under året är Kalmar, Ljungby, Lund, Vetlanda och Värnamo.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Bäcklund, avdelningschef, Bravida VS, tel 070-249 27 97
Lars Lindau, projektledare, Buffin Real Estate Sweden AB, tel 073-318 46 21

Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs och ventilation och erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Bravida finns representerade på drygt 150 orter i Sverige, Norge och Danmark. www.bravida.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar