Bravida tecknar rikstäckande avtal för driftsentreprenad

​Bravida har erhållit uppdraget att ansvara för tillsyn och skötsel av Biltemas byggnader samt viss tillsyn av mark. Uppdraget omfattar 23 anläggningar över hela Sverige och träder i kraft den 1 september 2010.

Bravida kommer att hantera allt som rör byggnadernas drift och omfattar såväl tekniska som övriga driftåtgärder.

- Uppdraget ställer krav på att vi utnyttjar vår breda tekniska kompetens på ett sammanhållet och enhetligt sätt mellan avdelningarna på respektive ort, samt över hela landet. Vi skall vara aktiva i det förebyggande arbetet samt förväntas komma med förslag på åtgärder som utvecklar fastigheterna och minskar antalet driftstörningar samt att hålla energiförbrukningen nere, berättar Kent Möller, marknadschef division Syd, Bravida.

Bravida har under de senaste åren gjort en stor satsning på sin serviceverksamhet. Med en ökad uppmärksamhet på kundernas behov, en tydligare paketering av Bravidas servicetjänster och ett mer proaktivt förhållningssätt kan Bravida erbjuda sina kunder en mer bekymmersfri tillvaro, ökad trygghet och minskade driftskostnader.

- Som ett led i vår satsning på service, särkskilt med inriktning på expansiva kunder, är avtal som detta viktiga byggstenar inför framtiden. Vi har möjlighet att visa på fördelarna med vårt servicekoncept där kunden får tillgång till inte bara våra lokala organisationer och tekniska kompetens, utan också den kontroll och uppföljning vi kan tillhandahålla ur ett helhetsperspektiv, berättar Staffan Påhlsson, divisionschef, Bravida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Påhlsson, divisionschef Syd, Bravida. Tfn: 031-709 51 00
Kent Möller, marknadschef division Syd, Bravida. Tfn: 040-14 50 59

Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs och ventilation och erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Bravida finns representerade på drygt 150 platser i Sverige, Norge och Danmark. www.bravida.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar