Bravida vinner installationskontrakt för nytt sjukhus i Gødstrup, Danmark

Bravida Danmark har skrivit kontrakt med det danska landstinget Region Midtjylland för installationsentreprenaden på Det Nye Hospital i Vest, DNV-Gødstrup, som ligger väster om staden Herning. 

Det nya sjukhuset DNV-Gødstrup blir ett modernt akutsjukhus, med hela den västliga delen av Region Midtjylland som upptagningsområde. Uppdraget är ytterligare ett i raden av stora sjukhusprojekt i Norden som Bravida har vunnit de senaste åren, bland annat i Tønsberg, Tromsø och Østfold i Norge och Nya Karolinska, Värnamo sjukhus och Akademiska sjukhuset i Sverige.

Bravidas uppdrag i Gødstrup omfattar installation av el, vs och ventilation på 98 000 kvadratmeter i den första fasen av det stora sjukhusbygget. Totalpriset för installationsuppdraget uppgår till motsvarande cirka 390 miljoner svenska kronor.

– Jag är väldigt glad för att vi har lyckats vinna installationsuppdraget på DNV-Gødstrup. I Danmark har vi byggt upp en stor erfarenhet av denna typ av uppdrag genom våra installationer i Det Nye Universitetshospital (DNU) i Aarhus. Eftersom vi nu är i princip klara i Aarhus, kan vi förflytta kompetensen vidare västerut till Gødstrup, säger Johnny Hey Jensen, regionchef i Bravida Region Nord Danmark.

Bravida Danmark beräknar att kunna inleda arbetet på DNV-Gødstrup mot slutet av 2016. Uppemot 90 Bravidamedarbetare kommer i snitt att vara sysselsatta inom projektet fram till slutleverans i mitten av 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Johnny Hey Jensen, regionchef Bravida Region Nord i Danmark. Tfn: +45 8930 2344
Morten Reedtz Kjellev, kommunikationschef Bravida Danmark. Tfn: +45 25252020


Bravida är en ledande totalleverantör av installations- och servicetjänster i Norden, med cirka 9 000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs och ventilation och erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Bravida finns representerade på drygt 140 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.bravidagroup.com 

Taggar:

Om oss

Bravida är en ledande totalleverantör av service- och installationstjänster i Norden, med fler än 11 000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft. Bravida finns representerade på ett 160-tal orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se

Prenumerera

Dokument & länkar