Reservkraft och ny kraftförsörjning på Danderyds sjukhus

Locum har gett Kraftkompaniet HB i uppdrag att bygga en ny reservkraftanläggning och kraftmatning på Danderyds Sjukhus. Ordern uppgår till 150 miljoner kronor.

Arbetet påbörjades i slutet av augusti 2010 och anläggningen ska tas i drift hösten 2012.

– Kraftkompaniet lämnade ett komplett anbud som stämde väl överens med våra högt ställda krav i förfrågan beträffande kvalitet, miljö, teknik och leveransförmåga, säger Lennart Gustafsson, projektledare Locum.

Den nya anläggningen omfattar en helt ny byggnad på 2500 m2, och uppdraget innefattar även markarbeten för ny kanalisation på sjukhusområdet, reservkraftaggregat, mottagnings- och fördelningsställverk samt styr- och kontrollsystem för kraftförsörjningen.

– Vi är stolta över att konsortiet Kraftkompaniet HB har fått förtroendet att utföra totalentreprenaden, vilken omfattar allt från bygglovshandlingar och markarbeten till tekniska installationer såsom kraft, styr, el, vs, ventilation och säkerhet, förklarar Olle Backman och Stefan Danielsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Danielsson, regionchef El, Bravida. Tfn: 08-695 20 28
Olle Backman, El & Industrimontage Svenska AB. Tfn: 090-15 46 79
Lennart Gustafsson, projektledare Locum. Tfn: 08-690 76 06
Stephan Woodbridge, projektdirektör Locum, Tfn: 08 -690 74 22

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting. Locums kärnvärden är Kompetens, Hållbarhet och Affärsmässighet. www.locum.se ¨

 

Kraftkompaniet HB är ett konsortium bildat av El & Industrimontage Svenska AB och Bravida.

 

El & Industrimontage Svenska AB är landets mest kompletta leverantör av el- och processmontage. Under oktober månad går företaget samman med Goodtech och byter därmed namn till Goodtech. www.eiab.com

 

Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida finns representerade på drygt 150 orter i Sverige, Norge och Danmark. www.bravida.se

Taggar:

Om oss

Bravida är en ledande totalleverantör av service- och installationstjänster i Norden, med fler än 11 000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft. Bravida finns representerade på ett 160-tal orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se

Prenumerera

Dokument & länkar