Marknadsmeddelande 155/18 - Bråviken Logistik AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 28 juni 2018

Enligt beslut på årsstämman den 2 oktober 2017, om fyra utdelningstillfällen, kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 28 juni 2018. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 27 juni 2018.

Utdelningens storlek är 2,00 SEK per aktie.

Detta är det fjärde utdelningstillfället utav beslutade fyra kontantutdelningar.

Avstämningsdag är den 29 juni 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: BRALOG
ISIN-kod: SE0009779119
Orderboks-ID: 414U
CFI: ESVUFR
FISN: BRAVIKENS/SH
Utdelning; 2,00 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 28 juni 2018

Stockholm den 19 juni, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com