Marknadsmeddelande 225/18 - Bråviken Logistik AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 3 oktober 2018

Förutsatt beslut på årsstämman den 2 oktober 2018, om fyra utdelningstillfällen, kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 3 oktober 2018. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 2 oktober 2018. 

Utdelningens storlek är 2,00 SEK per aktie.

Detta är det första utdelningstillfället utav beslutade fyra kontantutdelningar.

Avstämningsdag är den 4 oktober 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: BRALOG
ISIN-kod: SE0009779119
Orderboks-ID: 414U
CFI: ESVUFR
FISN: BRAVIKENS/SH
Utdelning; 2,00 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 3 oktober 2018

Stockholm den 25 september, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com