Marknadsmeddelande 245/17 – Bråviken Logistik AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 4 oktober 2017

Förutsatt godkännande på årsstämman den 2 oktober 2017 handlas aktierna exklusive rätt till utdelning den 4 oktober 2017. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 3 oktober 2017.  

Utdelningens storlek är 2,00 SEK per aktie.  

Avstämningsdag är den 5 oktober 2017. 

Information om aktien:
Kortnamn: BRALOG
ISIN-kod: SE0009779119
Orderbok ID: 137413
CFI: ESXXXX
FISN: BRALOG/AKT
Utdelning: 2,00 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: Den 4 oktober 2017

Första utdelningstillfället utav fyra.

Stockholm den 28 september 2017 

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se

Prenumerera