Marknadsmeddelande 315/18 - Bråviken Logistik AB:saktier handlas exkl. utdelning den 27 december 2018

Enligt beslut på årsstämman den 2 oktober 2018, om fyra utdelningstillfällen, kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 27 december 2018. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 21 december 2018.

Utdelningens storlek är 2,00 SEK per aktie.

Detta är det andra utdelningstillfället utav beslutade fyra kontantutdelningar.

Avstämningsdag är den 28 december 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: BRALOG
ISIN-kod: SE0009779119
Orderboks-ID: 414U
CFI: ESVUFR
FISN: BRAVIKENS/SH
Utdelning; 2,00 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 27 december 2018

Stockholm den 13 december, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com