Marknadsmeddelande 325/17 – Bråviken AB:s aktier handlas exkl.utdelning den 28 december 2017

Enligt beslut på årsstämman den 2 oktober 2017, om fyra utdelningstillfällen, kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 28 december 2017. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 27 december 2017.

Utdelningens storlek är 2,00 SEK per aktie.
Detta är det andra utdelningstillfället utav beslutade fyra kontantutdelningar.
Avstämningsdag är den 29 december 2017

Information om aktien:
Kortnamn: BRALOG
ISIN-kod: SE0009779119
Orderbok ID: 414U
Utdelning: 2,00 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 28 december 2017

Stockholm den 20 december 2017

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se